Arytmia serca – co to jest i jak ją kontrolować

Na ogół objawy takie jak duszności i zawroty głowy są przez nas ignorowane. Uznajemy je za stan przejściowy i przypisujemy im przyczynę bodźców pochodzących z zewnątrz. Tymczasem regularnie powtarzające się – a tym bardziej przy współtowarzyszeniu innych schorzeń np. cukrzyca czy nadczynność tarczycy – są wskazaniem do stałego monitorowania czynności serca, a nawet leczenia farmakologicznego.

Arytmia serca – na czym polega

Gdy wyżej opisane objawy potwierdza diagnoza kardiologiczna, oznacza to, że mamy do czynienia z arytmią serca. Inaczej mówiąc to zaburzenia rytmu serca, czyli jego czynności elektrycznej. W efekcie bicie serca staje niejednostajnie, raz z przyspieszonym, a innym razem spowolnionym tętnem, nieadekwatnym do sytuacji. Na tej podstawie wyróżnia się następujące rodzaje arytmii:

 • tachykardia – przyspieszone tętno w stanie spoczynku, powoduje złe samopoczucie
 • bradykardia – bardzo niskie tętno, gdy organizm nie znajduje się w stanie spokoju i relaksu (poniżej 60 uderzeń) i może powodować zaburzenia świadomości i omdlenia
 • dodatkowe skurcze, tzw. ektopowe – nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, występują między normalnymi skurczami serca i dają się odczuć jako „dudniący” rytm
 • migotanie przedsionków – bardzo poważna arytmia, mogąca nawet zakończyć się zawałem lub udarem
 • migotanie komór – nieregularne skurcze komór prowadzące do zatrzymania krążenia i w efekcie zgonu
 • częstoskurcz komorowy – zbyt szybkie skurcze komór prowadzące do niewydolności krążeniowej i w efekcie śmiertelnego migotania komór
 • częstoskurcz nadkomorowy – bardzo duża częstość bicia serca – nawet do 250 uderzeń na minutę
 • blok serca – częściowe i czasowe zablokowanie przenoszenia impulsów elektrycznych między przedsionkami a komorami
 • zespół tachykardia-bradykardia – przechodzenie od zbyt szybkiego tętna do zbyt wolnego tętna

Jak zdiagnozować arytmię i jak chory może kontrolować czynność serca

Aby zdiagnozować arytmię serca wykonuje się szereg specjalistycznych badań kardiologicznych, a jednym z głównych jest EKG. To dzięki niemu można monitorować impulsy elektryczne przepływające przez mięsień sercowy. W ten sposób otrzymujemy obraz skurczów zarówno przedsionków i komór.

W domu chory może również monitorować pracę serca i trzymać rękę na pulsie dzięki różnym urządzeniom, takim jak ciśnieniomierz czy przenośne EKG. Warto się zawsze regularnie badać, gdyż w obliczu groźnych powikłań arytmii liczy się w porę wykryty atak.

No Replies to "Arytmia serca - co to jest i jak ją kontrolować"

  Leave a reply

  Your email address will not be published.