Badania hydrantów wewnętrznych

Większość nowopowstałych budynków biurowych, mieszkalnych, czy produkcyjnych jest wyposażona w wewnętrzną sieć hydrantową. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa – użycie takiego hydrantu we wczesnej fazie pożaru ogranicza rozprzestrzenianie się pożaru i zmniejszenie strat powstałych na jego skutek. Jak każde urządzenie przeciwpożarowe, również i hydranty wewnętrze wymagają regularnych przeglądów technicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Co obejmuje kontrola hydrantów wewnętrznych

Badanie hydrantów wewnętrznych wykonuje się raz do roku, chyba że producent zalecił inaczej. W ich trakcie sprawdza się:

  • Oznakowanie
  • Dostęp
  • Stan techniczny
  • Ciśnienie statyczne
  • Ciśnienie dynamiczne

Wszystkie wyniki przeglądu umieszcza się w protokole wraz z informacją, które elementy należy poddać naprawie. Po wykonaniu tych czynności, na hydrancie umieszcza się etykietę z napisem „sprawdzony” wraz z danymi serwisanta i datą kolejnej kontroli. W przypadku, kiedy hydrant posiada jakiekolwiek wady, należy również umieścić na nim stosowną informację o tym, czy jest uszkodzony, czy wręcz niesprawny. Właściciel budynku, w takim wypadku powinien zalecić jak najszybszą naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów.

Badanie hydrantu wewnętrznego – jak przebiega

Osoba odpowiedzialna za przegląd musi sprawdzić, czy do hydrantów jest swobodny dostęp. Kontroli podlega również instrukcja – musi być ona czysta i czytelna. Oznakowanie jest niezwykle istotnym elementem, ponieważ zapewnia szybką lokalizację urządzenia. Serwisant sprawdza też mocowania, czy nie uległy obruszeniu i czy są solidnie przytwierdzone do ściany. Badanie hydrantu obejmuje: wypływ wody, pracę miernika ciśnienia, stan węża i jego zacisków, bęben, zawory oraz przewody zasilające. Pozostawiony po dokonaniu przeglądu hydrant, oznaczony odpowiednią etykietą, musi być gotowy do użytku. Coroczna kontrola dotyczy także hydrantów zewnętrznych i węży hydrantowych. Serwisanci przeprowadzający przeglądy powinni mieć specjalne uprawnienia.

No Replies to "Badania hydrantów wewnętrznych"

    Leave a reply

    Your email address will not be published.