BHP przy wykopach budowlanych

Wykonując pracę na budowie, należy zawsze pamiętać o zasadach BHP. Stosując się do tych zasad pracownicy budowlani, są w stanie uniknąć niebezpiecznych zdarzeń mogących wywołać uszczerbek na zdrowiu lub nawet narazić na utratę życia.
W związku z tym, przy prowadzeniu głębokich prac wykopowych, stosuję się deskowania, dzięki którym pracownicy w wykopie są zabezpieczeni, przed ewentualnym osuwiskiem urobku. Deskowania wykopów wymagane są w przypadku gdy ich głębokość i szerokość przekraczają ustalone granice zawarte w ustalonych normach europejskich. Należy również pamiętać aby, wykopy były zabezpieczone deską krawężnikową oraz specjalną balustradą umieszczonej na wysokości 1.1 metra. Dodatkowo jeżeli wykop przekracza 1 metr głębokości, do wykopu powinno zostać wykonane bezpieczne wejście (wyjście) pamiętając aby odległość od wejść nie przekraczała 20 metrów. Dodatkowo po zmroku, wykop powinien być zabezpieczony specjalnymi balustradami zaopatrzonymi w czerwone światło ostrzegawcze.
Istnieje jeszcze, wiele sposobów zabezpieczania, skarp wykopu zależne od jego głębokości, rozpiętości, rodzaju gruntu, nawodnienia terenu, zlokalizowania itd. Wszystkie prace wykonywane w wykopach powinny być wykonywane w warunkach nieuciążliwych a więc, ważną kwestią jest odwodnienie wykopu przed wejściem brygady pracującej.
Przy wykonywaniu prac w wykopach, sprzętem zmechanizowanym, należy również pamiętać o wyznaczeniu strefy niebezpiecznej wynoszącej zasięg pracy ramienia sprzętu, lub został podany przez producenta w instrukcji użytkowania danego sprzętu. Reasumując bezpieczeństwo na budowie, jest bardzo ważnym aspektem pracy. Stanowi to dla pracowników spokój psychiczny oraz zapewnia komfort pracy, dzięki czemu siła produkcyjna wzrasta, a pracę mogą być wykonywane szybciej oraz zgodnie ze sztuką rzemiosła.

REKLAMA: Profesjonalne Deskowania – TITAN Polska

No Replies to "BHP przy wykopach budowlanych"

    Leave a reply

    Your email address will not be published.