day : 29/07/2022 1 result

Badania hydrantów wewnętrznych

Większość nowopowstałych budynków biurowych, mieszkalnych, czy produkcyjnych jest wyposażona w wewnętrzną sieć hydrantową. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa – użycie takiego hydrantu we wczesnej fazie pożaru ogranicza rozprzestrzenianie się pożaru i zmniejszenie strat powstałych na jego skutek. Jak każde urządzenie przeciwpożarowe, również i hydranty wewnętrze wymagają regularnych przeglądów technicznych zgodnie z Rozporządzeniem ...